PD Ružín vzniklo 15.marca 1993 ustanovujúcou členskou schôdzou vlastníkov pôdy a majetkových podielov, ktorá sa konala v kultúrnom dome v Malej Lodine /vtedy ešte v baraku/. Na založení družstva sa podielali páni: Juraj Grega, Pavol Mesarč, Ondrej Líška, Štefan Líška,Juraj Hudák, ktorí zvolali valné zhromaždenie.

Poľnohospodárske družstvo Ružín hospodári cca na 160ha poľnohospodárskej pôdy, čo sú lúky a pasienky v katastrálnych územiach Ružín, Malá Lodina, Veľká Lodina. Od 18.2.2005 sme zaradení do ekologického poľnohospodárstva a naša farma má registračné číslo: SK-2005/297. Oprávňuje nás to po certifikácii spoločnosťou NATURALIS SK s.r.o. priradiť našim produktom označenie BIO. Hlavným podnikateľským zámerom je trvalo udržateľný rozvoj krajiny, ktorú zabezpečuje pasením oviec a košarovaním pasienkov ovcami. Košarovanie zabezpečujú pastieri na pasienkoch nedostupných pre poľnohospodársku techniku. Daň obecným úradom za všetku pôdu vlastníkov , s ktorými má uzavreté nájomné zmluvy platí PD Ružín.

Je to prekrásny kus zeme vyhľadávaný turistami z Prešova, Košíc, ale aj vodákmi a milovníkmi rybárenia v Hornáde a skautingu na jej brehoch.

Hlavným cieľom podnikateľských aktivít je zhodnocovanie štvorakého úžitku z oviec : produkcie ručne nadojeného surového ovčieho mlieka vo forme ovčieho hrudkového syra na priamu spotrebu, bryndze, udeného syra a žinčice, mäsa jahniat a neprodukčných oviec, vlny a zelenej hmoty v senáži, či v sene z vyhnojených lúk pasením a košarovaním.

Od roku 1995 je družstvo zaradené do agro-environmentálneho programu MP SR a riadi sa zásadami ekologického poľnohospodárstva, nakoľko ekologické poľnohospodárstvo prispieva k tvorbe a ochrane krajiny - využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje, ekologicky šetrné technologické postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.

Naša podnikateľská činnosť je od roku 2005 zameraná na chov BIO oviec plemena zušľachtená valaška. Trvalo sledujeme produkciu BIO surového ovčieho mlieka na výrobu ovčieho hrudkového syra. Z hľadiska zhodnocovania produkcie z chovu oviec najdôležitejšie je obdobie pred Veľkou nocou, kde podstatná časť našej produkcie smeruje na bitúnok v Sabinove a odtiaľto v chladiarenských kamiónoch do Talianska. Ďalšie jahňatá určené na predaj idú ako živé kosačky do záhrad v okrese. „Najkrajšie“ jahničky si nechávame na odstav – príchovok. V čase pred veľkou nocou po odstave nastáva najťažšie obdobie pre chlapov na salaši. Začína sa denné dojenie až do Michala 2x za deň. Predpokladá to vytrvalosť a zdravie. Tu sa začína výroba BIO surového ovčieho mlieka určeného na výrobu hrudkového ovčieho syra, BIO udeného ovčieho syra, BIO bryndze a BIO žinčice. To sú prijmové oblasti, ktorými musíme prekryť výdavky na mzdy zamestnancov, výdavky na nákup BIO ovsa a BIO pšenice a v období pred laktáciou z toho šrotujeme krmivo. Spolu so senom a senážou sú hlavným zdrojom výživy bahníc. Pre jahňatá sa nakupuje špeciálne doplnkové BIO krmivo.

Starostlivosť o pasienky realizujeme okrem pasenia a košarovania molčovaním nedopaskov a čistením pasienkov krovinorezmi , a to všade tam, kde sa traktorovou technikou a horskou kosačkou MT8 opatrenou molčovačom nedostaneme.


hudak@pdruz.in

+421 907 932 677

PD Ružín - farma Ružín, 044 81 KYSAK