PD Ružín má uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi v k.ú. Ružín, Malá Lodina, Veľká Lodina. V k.ú. Veľká Lodina sú to výhradne trvalé trávne porasty nad železničnou traťou Košice-Žilina . V k.ú. Malá Lodina sú to trvalé trávne porasty popri rieke Hornád, nad železničnou traťou a na Lodinských lúkach /Hôry, Sedlické lúky/. V k.ú Ružín sú to trvalé trávne porasty, ktoré majú názvy: Pod Holicu, Na Dluhe, Lazčiky, Pod Suchy verch, Nad Skalicu, Nad Skalku, Roveň, Kotľov, Pod Šivec, Švinske, Pod Rožek, Bujanov, Daľaviky. Katastrálne názvy sa prekrývajú s kultúrnymi dielmi LPIS. www.podnemapy.sk.hudak@pdruz.in

+421 907 932 677

PD Ružín - farma Ružín, 044 81 KYSAK